Meny
0stk
Sum:
0,-
inkl. mva.
defa-ill-forurens

DEFA Helse og miljø

Ny undersøkelse viser kraftig reduksjon  av skadelige utslipp og drivstofforbruk

defa-tabell-ill-1
 
defa-tabell-ill-2   defa-tabell-ill-3
Karbonmonoksid (CO)
og Hydrokarboner (HC)
reduseres med opptil 99%
Nitrogenoksider (NO2) minsker med opptil 50%  Drivstofforbruket reduseres med 23%
           


Se alle DEFA Warm-Up pakker her.

Hva gjør kaldstartutslipp skadelig?

En bil som kaldstarter slipper ut store mengder avgasser som har påvirkning på helse og miljø. Undersøkelser viser at luftforurensning kan bidra til sykdom og i verste fall dødsfall, pga høye utslipp av skadelige stoffer.


Nitrogenoksider
En av de mest helseskadelige komponentene i eksosen er nitrogenoksider. Nitrogenoksider (NOx) dannes når motorer forbrenner bensin eller diesel. NOx er en samlebetegnelse for gassene nitrogenoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2).

Karbondioksid
Eksponering for karbondioksid (CO2) i de nivåer vi finner i uteluft er ikke helseskadelig. CO2 er derimot en viktig drivhusgass som bidrar til global oppvarming, ved at en større del av varmerefleksjonen fra jorda holdes innenfor atmosfæren.

PM
PM, kjent som svevestøv er en betegnelse på svært små partikler med diameter under 10 µm (mikrometer). Veitrafikk er den viktigste kilden til svevestøv i norske byer og tettstteder. Svevestøv fra trafikk er en blanding av forbrenningspartikler, mineralpartikler og partikler som dannes ved at bildekk sliter veibanen når bilen bremser eller fordi bilen har piggdekk. Både fine og grove partikler kan gi helseproblemer. (Kilde. NAAF)

CO
I dagligtale kalt kullos, er en ytterst giftig gass uten farge og lukt. Eksosgass fra biler inneholder CO og er hovedforurensingen i bilavgasser. Den dannes ved tomgang og ufullstendig forbrenning av drivstoffet og kan derfor bli årsak til alvorlige forgiftninger. Karbonmonoksids store giftighet skyldes at hemoglobinet i blodet absorberer CO langt lettere enn oksygen. (Kilde: SNL)

HC
Hydrokarboner (HC) finnes i mange varianter i eksosgassen. I nærvær av nitrogenoksid (NO) og sollys kan de danne giftige oksidanter (fotokjemisk smog) som angriper slimhinnene i luftveiene. Noen av hydrokarbonene er fastslått å være kreftfremkallende. De dannes som en følge av ukomplett forbrenning. Mengden HC øker med mengden drivstoff i forhold til mengden luft. (Kilde: SNL)
Sammenligning av utslipp og drivstofforbruk ved kaldstart vs biler med DEFA WarmUpEuro 5 Bensin –NEDC
DEFA WarmUp reduserer utslipp med gj.snittlig 71% de første 20 minuttene på kalde dager

CO
[g/km]
HC
[g/km]
NOx HC
[g/km]
CO2
g/km
PM
[mg/km]
Drivstoff
[l/100km]
Kaldstart 8,69 1,89 0,35 306 0,15 13,70
Med DEFA WUP 0,00 0,14 0,17 253 0,01 14,84
Reduksjon 100% 92% 52% 27% 97% 22%
Euro 5 Bensin – Bykjøring = 0-4 km
Ser vi på bykjøringen i NEDC syklusen (0-4 km) reduserer DEFA WarmUp utslipp med
71% og drivstoff med 29%
CO
[g/km]
HC
[g/km]
NOx HC
[g/km]
CO2
g/km
PM
[mg/km]
Drivstoff
[l/100km]
Kaldstart 21,56 4,97 0,76 444 366,5 20,79
Med DEFA WUP 0,00 0,35 0,41 351 26 14,84
Reduksjon 100% 93% 46% 21% 93% 29%
Euro 6 Diesel – NEDC
CO
[g/km]
HC
[g/km]
NOx HC
[g/km]
CO2
g/km
PM
[mg/km]
Drivstoff
[l/100km]
Kaldstart 2,79 0,37 0,97 254 <1 10,1
Med DEFA WUP 0,07 0,02 0,60 198 <1 7,61
Reduksjon 98% 97% 46% 28% 0% 31%
DEFA WarmUp reduserer utslipp med gj.snittlig 51% de første 20 minuttene på kalde dager
Euro 6 Diesel – Bykjøring = 0-4 km
Ser vi på bykjøringen i NEDC syklusen (0-4 km) reduserer DEFA WarmUp utslipp med
54% og drivstoff med 31%
CO
[g/km]
HC
[g/km]
NOx HC
[g/km]
CO2
g/km
PM
[mg/km]
Drivstoff
[l/100km]
Kaldstart 8,24 1,09 1,63 372 <1 14,97
Med DEFA WUP 0,19 0,04 0,88 267 <1 10,30
Reduksjon 98% 97% 46% 28% 0% 31%
defa-tabell-1

Hvordan er DEFA's test utført?

VTT, et testlabratorium I Finland, har gjennomført fullskala tester av biler med kaldstart og med DEFA WarmUp, etter New European Driving Cycle – NEDC. 

EDC – er utviklet for å vurdere utslippsnivåer og drivstoff økonomi for personbil motorer i Europa (etter europeisk standard)
Uavhengige tester gjennomført av VTT, Technical Research Centre of Finlandc 

Biler testet er: Euro 5 - Petrol - Euro 6 - Diesel Hvordan bidrar elektrisk bilvarme til reduserte utslipp?

Kupevarmeren forvarmer kupeen til mer enn 20 grader, Dette gir isfrie ruter, varme seter og ratt. Man slipper å benytte bensintyver som varmesete, defroster, varmetråder i ruter, rattvarme e.t.c som alle benytter energi fra motor.

Batteriladeren sørger for at batteriet alltid er fulladet. Et fulladet batteri betyr at generatoren ikke aktiveres for å lade batteriet. Generatoren drives av motoren og øker forbruket når den går. 

Motorvarmeren forvarmer kjølevannet, motorblokka og motoroljen. Dette reduserer friksjon, forvarmer forbrenningskammeret som medfører en forbedret forbrenning og lavere drivstofforbruk og derigjennom lavere skadelige utslipp. 

DEFA WarmUp styres oftest av en Smartphone app. Forhåndsprogrammerte algoritmer sikrer at energiforbruket til forvarming minimaliseres. En sensor måler utetemperaturen og forvarmingen starter ut fra hvilken utetemperatur som registreres 
defa_wup_Logo

Oppdatert
Gå til innholdet