Hella

Hella 100 Oval Arbeidslyskaster

Arbeidslys Oval 100 med optikk for bred nærfeltsopplysning.

Leveringstid Produktnr: 1GA996661001
2 900,-
Beskrivelse
Anbefalt tilbehør
Tekniske spesifikasjoner
Dokumentasjon
Arbeidslys Oval 100 med optikk for bred nærfeltsopplysning har fri form reflektor av presstøpt aluminium som er limt sammen med herdet glass. Sort hus med kanter for beskyttelse av glasset. Vridbar fot med M10 festeskrue. Stående eller hengende montering.

Foretrukket vinkel ned: 10-15 °
Hella

Se Hella`s ELIVER verktøy 
- for å sammenligne de flotte produktene og finne den perfekte belysningen


Hella’s høye kvalitetsstandarder 

Hella vet at arbeidslys blir utsatt for de tøffeste forhold. Derfor testes alle lyskastertyper under utvikling og under produksjon. Det starter med to tester for å fastslå IP- beskyttelsesklasse. Spray vann test viser hvordan ett lys tåler regn, sprut av vann, gjørme og høytrykksvaskere. Lykten plasseresi et lukket kammer og bestråles kontinuerlig med vann fra en høytrykksspyler. Støvdeksel testen sjekker hvor godt arbeidslyskasteren er beskyttet mot inntrengning av faste partikler, inkl.støv. 

Prøvelegemet er plassert i et kammer og utsettes i noen tid for en flow med en luft-/støvblandning. Deretter går de gjennom ytterligere tre stasjoner. Varmetest i to deler: del 1 er en 24-timers test. Arbeidslyset er på under hele denne perioden. På andre del utsettes lykten en time for en temperatur på 50°C, verdier som raskt kan oppnås en sommer.

Rist og vibrasjons test: Dette simulerer lyktens oppførsel når du kjører. Arbeidslys som passerer denne testen er alltid tent skikkelig .

Kondenstest: I denne testen sjekker Hella hvordan arbeids-frontlys oppfører seg hvis fukt har trengt inn. Hvis fuktigheten forsvinner innenfor en forhåndsbestemt kort tid, fungerer frontlyset skikkelig

Den nyeste LED-utviklingen når det gjelder arbeidslyskastere er allerede kommet så langt at den topper lysytelsen fra xenon. I tillegg tilbyr lysdioder høye fargetemperaturer på rundt 6000 kelvin, noe som sørger for dagslyslignende belysning. Den som arbeider med slikt lys, skåner øynene og blir ikke så fort sliten.

Alle fordeler med den moderne LED-lysteknologien utnyttes optimalt i arbeidslyskasterne fra HELLA. Valg av LED, strømtilførselen deres og termokontroll for lyskasteren er vesentlige faktorer for å oppnå optimal lysytelse (lumen).

Kvaliteten på komponentene Hella bruker, sørger for eksempel for at lysstyrken holder seg konstant også ved høye temperaturer i omgivelsene. For å sikre lang levetid og dermed at LED-arbeidslyskasteren lønner seg, er det nødvendig med god termokontroll. Årsak: Så snart en LED begynner å lyse, oppstår det varme. Jo mer strøm systemet tilføres, desto mer varme oppstår det ved en LED. Lysytelse og levetid avtar jo høyere temperaturen ved en LED er. Varmen må altså ledes bort. HELLA bruker derfor de mest moderne simuleringsprogrammene i produktutviklingen for å sikre optimal varmebortleding ved hjelp av måten huset konstrueres på.

I tillegg er LED-arbeidslyskastere fra HELLA utstyrt med termosensorer som pålitelig beskytter LED mot overoppheting. Bare på den måten oppnås konstant lysytelse og den ekstremt lange levetiden på opptil 60.000 timer.

Kjenner du den faktiske lysytelsen til arbeidslyskasteren din? LED-produsenter selv oppgir i produktkatalogene sine som regel lysytelser som er vurdert uten temperaturpåvirkning. Slike lyskildeopplysninger tilsvarer imidlertid ikke den effektive lysytelsen til en ferdig lyskaster. Når disse lysverdiene oppgis for en komplett lyskaster, fører det til en urealistisk høy angivelse av lysytelse.

Slike angivelser kalles ”calculated lumen” (clm).
Lumen-opplysningene for alle HELLAs arbeidslyskastere er alltid basert på verdier som er fremkommet ved teknisk lysmåling. De tilsvarer dermed det eff ektive lyset som kommer ut av lyskasteren.

Ved opptil 50 °C i omgivelsene gir HELLA LED arbeidslyskastere full effekt.

Forstyrrelser fra elektroniske apparater er utelukket hos HELLA.
På grunn av den økte bruken av elektronikk i kjøretøy spiller elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) en stadig større rolle. Apparater med elektronikk bør være slik utformet at de ikke forårsaker forstyrrelser i andre elektriske apparater, anlegg eller systemer og heller ikke selv kan bli forstyrret av disse. I EU/EØS-området er det for eksempel bare tillatt å bruke produkter som er i samsvar med EMC-direktiv 2004/108/EF. Produsenter av arbeidslyskastere må kunne erklære samsvar med direktivet med et CE-merke på produktet. HELLA går et skritt lenger og gir i tillegg belegg for at EMC-kriteriene er oppfylt med en ”E”-godkjenning iht. ECE-regel 10. Denne godkjenningen dokumenterer at apparatet fungerer uten forstyrrelser for bilens elektronikk. HELLA arbeidslyskastere egner seg dermed ypperlig til bruk på alle kjøretøygrupper.