Sikre verdiene dine. Et sporingssytem er en enhet som bruker GPS posisjonering (I enkelte tilfeller også GSM/RF basert) for å bestemme og spore den nøyaktige plassering. I mange systemer kan du enkelt se enhetens posisjon på din smarttelefon eller PC. På spesielt risikoutsatte eller kostbare kjøretøy, båter o.l., kan forsikringsselskapet kreve at et sporingssytem er installert før du får forsikret enheten. I de fleste tilfeller vil du også kunne hente forsikringsfordeler ved å ha installert et sporingssystem.

Spotguard-illustrasjon

GuardSystems PositionGuard

PositionGuard er en posisjoneringsteknologi som i sanntid hjelper deg å sikre dine personlige eiendeler på en enkel måte via web eller smarttelefon.
Les mer Kjøp 1 560,-