DEFA

DEFA Second Authorization

Den nye fjernkontrollen, Second Authorization, vil sammen med DEFA Seurity alarmsystemet gjøre bilen din sikrere mot innbruddstyvens nye metoder. (2 fjernkontroller)

På lager: 1 Produktnr: 600678
1 105,-
Beskrivelse
Anbefalt tilbehør
Tekniske spesifikasjoner
Dokumentasjon
Den nye fjernkontrollen, Second Authorization, vil sammen med DEFA Seurity alarmsystemet gjøre bilen din sikrere mot innbruddstyvens nye metoder. 

DEFA Security

Tyvene blir smartere! Blir du? Sikre bilen mot de nye måtene å stjele bil på.

Hvor sikker er egentlig den originale startsperren, sylinderlåsene eller fjernkontrollene til bilen din?
I dag er brekkjern og dirk byttet ut med PC-programmer, sendere/mottagere, dekodere for sylinderlås og tenningslås, og tyvene blir stadig smartere.

Med dekodere låses bildører opp i løpet av sekunder på samme måte man ville gjort det med originalnøklene til bilene.

Signaler fra nøkkelløse enheter stjeles/kopieres fra fjernkontroller som ligger i bileieres lommer uten at bileiere merker noe som helst. Biler låses siden opp og startes som om tyven hadde den nøkkelløse enheten i sin egen lomme.  

Med PC deaktiveres bilers startsperre og startes enkelt med enkle tastetrykk.

Vær smartere enn Tyven! Installer DEFA Security med Second Authorization!
Tyver foretrekker biler uten alarm!

Armering og Dearmering
Alarmen armeres ved å låse bilen med bilens originale fjernkontroll eller bilens originale nøkkelløse system. Når bilen låses opp med bilens fjernkontroll eller med bilens nøkkelløse system forblir alarmen armert inntil DEFA-fjernkontroll benyttes.

Hvis en dør åpnes når alarmen er armert, etter at bilen har blitt låst opp ved bruk at original fjernkontroll/nøkkelløst system, vil alarm løse ut 5 sekunder etter at døren ble åpnet, dette hvis ikke alarmen har blitt dearmert (med DEFA fjernkontrollen) innen den tid.

Varsel om at alarmen må dearmeres gis når dør åpnes. Varselet gis i form av 5 korte lyder, alle med ett sekunds mellomrom.

Alarmen kan selvfølgelig dearmeres med DEFA fjernkontrollen også før bilen låses opp ved bruk av original fjernkontroll/nøkkelløst system.

Batterivarsel
Når fjernkontrollens batterispenning synker under et gitt nivå vil fjernkontrollen gi beskjed om at batteriet bør byttes. Fjernkontrollens lysdiode vil da blafre i ett sekund når knappen på fjernkontrollen trykkes inn. (Batteritype: CR1632).