Hvordan får du best DAB+ mottak i bilen?

av Jan Erik Elverum

Vi har laget en oversikt som kan hjelpe deg til å forbedre radiomottaket i bilen din. Vi har bygget opp en god kompetanse på dette gjennom flere år og som Norges største aktør så har vi både feilet og hatt suksess. Vi har også investert i kostbart utstyr som har hjulpet oss til å skape erfaringer og løst problemer. Nå føler vi at stien er ferdig tråkket opp og vi har fått samlet de viktigste punktene i denne artikkelen.

Hvorfor er det så dårlig DAB+ dekning?

 

Vi mener det ikke er riktig å kalle det dårlig dekning. Både prosentmessig og arealmessig har DAB et større dekningsområde enn FM. Vi velger å kalle problematikken for dårlig mottak. DAB er noe mer sårbar for støy, og der FM tidligere ga skurring vil DAB kanskje være helt fraværende. Men, det er jo flere faktorer som kan gi utfordringer i bilen. Støy er utelukkende det største problemet vi møter når vi undersøker hvorfor en bil har problemer med DAB mottaket.

Hva er støy?

 

Elektronisk støy kommer fra andre elektroniske komponenter i bilen. Av denne grunn er det mange støykilder i en bil som kan være årsaken til dårlig DAB mottak, men vi har klart å spore opp de største synderne og presenterer dem her.

LED / XENON Lys

 

Både ettermonterte Ledbarer og Xenonlys har en omformer som oppskalerer spenningen til pærene. Disse omfomerne kan skape elektronisk støy og har vist seg å være den største kilden til støy. Selv ved å bytte ut pærene til skiltlyset bak på bilen så kan det være nok til å forstyrre eller "jamme" DAB mottaket slik at du får vesentlig dårligere eller ingen mottak. Prøv å slå av/koble ut lysene for å se om problemet blir borte.

Mobilladere / Strømadaptere

 

Alle dingser som gjør om fra en spenning til en annen er en potensiell støykilde. Typiske problemkilder er til som plugges i sigarettenneren. Mobilladere, strømadaptere til dashbordkamera eller navigasjoner, og invertere. Det er mange av disse, selv merkevarer, som kan støye utenfor godkjente grenser. Prøv å koble ut alle slike adaptere for å se om radiomottaket blir bedre.

Varmehemmende frontrute

 

Kjært barn har mange navn og det er noen som benyttes for å beskrive ev varmehemmende frontrute. UV, IR, solreflekterende osv. Disse rutene har et metalloksidbelegg som skal reflektere varmen fra solen. Problemet i forhold til DAB+ er at metall ikke slipper gjennom radiosignaler og antennen må monteres på en bakrute om mulig.

Phantomstrøm / Aktiv antenne

 

Mange glassantenner krever "phantomstrøm". Det betyr at antennen må få tilført strøm via antennekabelen. Dette aktiveres vanligvis i DAB+ radioens meny eller er standard på i noen tilfeller. Vær oppmerksom på at noen krever 5V og noen krever 12V. Hvis antennen ikke får tilført strøm så vil antenneforsterkeren som er innebygget i den sorte plastdelen ikke fungere og mottaket blir dårlig.

Jording av antenne

 

God jordkontakt er vesentlig for å få et godt mottak. Jordingsnivået er det radioen måler signalt mot og er det utydelig så er det vanskelig å forstå signalet. De fleste takantenner har en gjennomgående bolt som skal gjennom chassis og da jorde antennen. Denne har en mutter og en låseskive. Her må man passe på at låseskiven har kontakt og ikke forhindres av lakk e.l. På glassantenner så er det som regel en kobberteip som skal teipes mot chassis og det kan være opplyst at man ikke trenger å fjerne lakk. Men, vår erfaring viser at direkte kontakt uten lakk forbedrer mottaket betydelig i de fleste kjøretøy.

 

Hva er den beste DAB+ antennen?

 

En takantenne som er montert på en jordet metallplate (biltak) er den beste løsningen. Da vil antennen stå på det høyeste punktet og ha fri sikt mot radiosenderen. Ved å bruke en annen antenneløsning så gjør man et kompromiss for å spare arbeid eller for visuelle årsaker. Her finner du våre DAB-antenner.

Vi sørger for at din DAB+-opplevelse har aller best forutsetninger for å funke.

— Jan Erik Elverum

Kan jeg bruke FM antennen til DAB+?

 

Hvis den originale FM antennen er av den enkle typen så vil en antennesplitter gjøre jobben. En slik antennesplitter beholder FM mottaket, samt at den fordeler ut og forsterker DAB+ signalet. En FM antenne er konstruert for helt andre frekvenser enn DAB+, men kompenserer dette ved å forsterke nødvendige frekvenser. Våre antennesplittere finner du her.

Men, med en enkel antenne så mener vi at det ikke er noen elektronikk på veien som kan endre på frekvensene. Mange antenner er utstyrt med en original antenneforsterker som filtererer ut alt annet en FM og i disse tilfellene vi ikke en antennesplitter fungere. Som en en enkel regel så vil antenner som er montert på fremre del av bilen normalt fungere godt med en antennesplitter, men de som er montert på bakre del har vanligvis forsterker og fungerer ikke. En gjenganger med innebygget filter er originale haifinneantenner og glassantenner.

Søk opp din bil i vår bilbase på forsiden og se om antennesplitter ligger som tilbehør. Du kan selvfølgelig også kontakte oss på telefon eller epost.

Her er de mest populære DAB+ antennene