Retur og angrefrist

 

 

 

Det kan være flere grunner du har behov for å returnere et produkt. Du kan returnere varen hvis det er noe feil med varen, du har fått feil vare, du har fått varer du ikke har bestilt eller angrer kjøpet. Vi vil forklare deg framgangsmåten her.

 

Bestille returfrakt

 

Du kan bestille returetikett som du kan skrive ut, feste på pakken og levere den til nærmeste post i butikk/postkontor. Denne måten sørger for at pakken kommer til riktig adresse.

 

PRIVATKJØP 

 

Fraktkostnaden vil bli trukket ifra refundert beløp ved retur/angrefrist eller belastes faktura. Fraktkostnaden beløper seg til kr 95,- Prisen er fast og gjelder pr kolli inntil 35 kg.

 

 

Mottatt feil vare

 

Har du mottatt en annen vare enn det som er spesifisert på ordre-/ leveringsbekreftelsen, eller at antallet ikke stemmer - sender du en e-post til kundeservice@bilradiospes.no og beskriv hva som er feil.
Du kan også ringe oss på 48 08 08 20 slik at vi kan hjelpe deg.
 

Returner til riktig adresse

 

Hvis du må returnere en vare er det viktig at du benytter riktig leveringsadresse:

Bedriftspakker skal sendes til Sørenga 9, 7032 Trondheim

Alle andre pakker skal sendes til Postboks 5645 Torgarden, 7484 Trondheim

Hvis du sender feil kan du risikere at varen kommer i retur til deg. Vi har ikke henting fra post i butikk.

 

Vare skadet under transport

 

Dersom varene dine er blitt skadet under transport, må du ta vare på emballasjen og varene og levere dette på Posten, der du får et skadeskjema som må fylles ut. Varene sendes så til oss (sammen med skjema).


 

Reklamasjon

 

Reklamasjonsrett gjelder etter Forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002. Loven gjelder alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002. Er ikke varen i samsvar med det dere avtalte eller det du kan kreve ifølge loven, har varen en mangel. Det betyr at du kan kreve at selgeren omleverer, retter feilen, gir prisavslag, hever kjøpet og/eller gir erstatning. Enhver feil ved en vare er ikke en mangel etter Forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk er ikke en mangel. Finner selgeren at dette er årsaken til feilen, må du selv betale reparasjonen.

Det innrømmes ikke retur på programvare. Dette av hensyn til kopiering og lisensregler.
 

Reklamasjon næringskjøp

 

Garanti / reklamsjonstid på alle næringskjøp er 12 mnd. fra kjøpsdato. 
For næringskjøp gjelder egne garanti / reklamsjonsbestemelser da dette ikke inngår i forbrukerkjøpsloven. 
Ved næringskjøp dekker vi kun returfrakt fra oss ved reklamasjon. Garanti bortfaller dersom utstyr behandles feil, eller dersom varer er defekt p.g.a. andre ytre påvirkninger.
 

Retur næringskjøp

 

Retur følger disse kriteriene:

  • retur mottas kun etter avtale.
  • for lagerførte varer gjelder returgebyr på 20% ved uåpnet vare, og 50% på åpnet vare.
  • bestillingsvarer taes ikke i retur.
  • kjøp gjort for mer enn 30 dager siden vil ikke bli tatt i retur.
  • større retur / lagerrydding tas ikke i retur

Vi forbeholder os retten til å avvise en retur

 

Angrerett

 

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter varen er mottatt.

Angrerettsloven §25 av 2014-06-20: "Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter § 20 ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til den næringsdrivende dersom den næringsdrivende ikke har tilbudt seg å hente varene."

Last ned og fyll ut angreskjema og returner pakken til oss sammen med dette. Angrerettskjema fulgte leveringsbekreftelsen din på epost - og kan også lastes ned lengre ned på siden. 

Varen tilbakeleveres i vesentlig samme stand og mengde. - Og i original emballasje. 
Angrerettsloven §25 av 2014-06-20: "Den næringsdrivende kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av forbrukerens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon".
Det er derfor viktig at all emballasje taes vare på og at produktet returneres helt, fint og rent. Ved å bruke produktemballasje som postemballasje vil dette ansees som en betydelig forringelse av varens verdi.

Returkostnadene bæres av forbrukeren (jfr. Angrerettloven § 25). For at vilkårene til angrerett skal være oppfylt må tilsendt pakke hentes ut før den sendes i retur.
Du kan altså ikke sende varen i oppkrav til oss.
 

Uavhentet pakke

 

Ved å ikke hente ut en bestilt og tilsendt pakke vil man ikke ha oppfylt kravene som stilles i henhold til Angrerettloven §11 og vil derfor være å anse som brudd på avtale mellom selger og kjøper. Man mister således retten til å gå fra avtalen.
Uavhentede pakker som kommer tilbake til Bilradiospesialisten AS vil bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi sender da en egen faktura pålydende porto begge veier, samt postens returgebyr på 100 kroner og et ekspedisjonsgebyr på 125 kroner.

 

Unntak fra angreretten

 

Angrerettsloven §22 del e: "levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner (herunder kabler med tilpasset lengde etter kundens ønske og basskasser konstruert på bestilling), eller som har fått et tydelig personlig preg"
Angrerettsloven §22 del j: "levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på" - herunder CD, DVD, navigasjonsplater og lignende.

Angreretten gjelder heller ikke ved næringskjøp.

 

Forbrukerhandel på internett - Angrerett

 

Angrerettloven av 1. desember Nr. 105 2000

Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. 

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen eller tjenesteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. 

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet.

For næringskjøp gjelder egne garantibestemmelser da dette ikke inngår i forbrukerkjøpsloven. Garanti på alle næringskjøp er 12 mnd. fra kjøpsdato.

Angrerettloven på lovdata.no

Last ned angrefristskjema