Meny
0stk
Sum:
0,-
inkl. mva.
stoy-heading

Støy i stereoanlegget

STØY

 

mann-ledning-ill

Støy er et ganske normalt problem i større bilstereosystemer. Her vil du finne flere løsninger til å fjerne dette problemet. Det kan ofte være krevende og mye arbeid - men resultatet er verdt det..

 

Støy er et utbredt problem i bilstereosystemer med en ekstern forsterker. Problemet er som regel jordingsrelatert og skyldes da monteringsmessige årsaker. Det trenger ikke å bety at monteringen er dårlig utført, men at radio og forsterker ikke har samme jordplan. I nyere biler er chassisdeler punktsveiset og limt, skruer og bolter er rustbehandlet, noe som fører til spenningstap i chassis.


Ved montering av forsterker er det en gylden regel å legge en ekstra kabel mellom radioens chassis og jordingspunktet til forsterkeren. Ved forskjell i jord mellom radio og forsterker vil forsterkeren kompensere feilen ved å trekke jord gjennom signalkabelen. Det fører til overbelastning av radioens linjeutganger og vil gi kraftig støy. Ved å legge opp en slik kabel, vil du forhindre en slik belastning.

Jordingspunktet til forsterkeren er den mest kritiske koblingen som gjøres og må utføres på en bevisst måte. Gjennomgående bolt med mutter og låseskive er å foretrekke. Det er da også viktig at chassis renses for lakk og at du finner et punkt som har noe tykt metall og er nær bilens ramme. Normalt vil nedre selefeste til baksetene være et godt punkt. Det er da særdeles viktig at lakk fjernes og jordingskabelen til forsterkeren berører chassis direkte uten skiver eller noe avstandsstykke. Vær oppmerksom på at bolten som fester selefestet som regel er rustbehandlet og vil ikke være en god strømleder i seg selv.

Les også våre beste tips til god jording! 


Det er også mulig at strømkabler og elektroniske komponenter støyer så mye at du kan plukke det oppi signalkabelen. Alle strømførende kabler produserer et magnetfelt som vil indusere en spenning i nærliggende Årsaken til støy skyldes i de aller fleste tilfeller, to grunner: 
Det er flere enn ett jordingspunkt. 
Signal og strømførende kabler ligger sammen eller krysser hverandre.

DYNAMOSTØY

Denne støyen er en hvinende lyd i høyttalerne. Den følger turtallet på motoren. LØSNING:

• Bruk alltid produkter av høy kvalitet.
• Bruk alltid skjermet signalkabel før forsterkeren. Helst balanserte signalkabler.
• Unngå å montere elektronikk nær bensinpumpe, tenningselektronikk og andre lignende enheter i bilen. Unngå også å trekke signalkablene i nærheten av disse enhetene.
• Legg en signalkabel utenom bilen mellom radio og forsterker for å se om det er signalkabelen som er problemet.
• Juster gain-kontrollen på forsterkeren så lavt som mulig.
• Forsterkere, delefiltre, prosessorer o.l. skal jordes på samme punkt i karosseriet så nær forsterkerne som mulig.
• Trekk alltid strømførende kabler og signalkabler på hver sin side av bilen. Om dette ikke lar seg gjøre må de minst legges med en avstand på 15 cm fra hverandre.
• Trekk aldri strømkablene i motorrommet nær tennkabler eller coil.
• Vær nøye med skjerming når du lodder dine egne signalkabler.
• Skru aldri forsterkere/prosessorer i bilens karosseri. Sett dem fast i en treplate e.l.
• Hvis du har flere enn ett batteri skal de jordes på samme punkt.
• Unngå å legge antennekabelen på samme side som strømkabelen.
• Legg aluminiumsfolie rundt alle kabler til stereoanlegget.
• Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis støyen forsvinner må du flytte på originalkablene i dashbordet. Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye.
• Hvis signalkabelen har en remoteledning i senter bør denne jordes i radioens chassis og ligge isolert i bakkant. Den skal ikke kobles til noe annet.
• Hvis du bruker CD-/MD-skifter med separat signalkabel (f.eks. SONY, Blaupunkt) bør denne erstattes med en skjermet kabel.
• Sett inn en linjeforsterker bak radioen.
• Siste utvei er et støyfilter. OBS! Støyfilter har en indre motstand som vil hemme signalet inn til forsterkeren og gi dårligere lyd.
Støyfilter
• Sjekk antennens jordingspunkt. Prøv å trekke antennekabelen ut av radioen.
• Prøv å holde kun ett jordingspunkt.

TENNINGSSTØY

Framkommer som en knitring i høyttalerne når motoren går. Problemet er som oftest slitte tennplugger eller fordeler.

LØSNING:
• Skift tennplugger, helst til E-merkede med innebygget motstand.
• Skift fordeler. Skjermede fordelere finnes også på markedet.
• På eldre biler kan man prøve en kondensator fra + på coil til jord.


SMELL VED AV / PÅSLAG

Dette problemet kan lett fjernes ved bruk av remoteforsinkere (popfilter), men årsaken bør heller elimineres.
LØSNING:

• Skru aldri forsterkere/prosessorer i bilens karosseri. Sett dem fast i en treplate e.l.
• Jorde forsterkerne i karosseriet, med så kort kabel som mulig.
• Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis det slutter må du flytte på originalkablene i dashen.
• Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye.

CD STØY

D.v.s. at du kan høre i høyttalerne at Cd-spilleren roterer/skifter spor. Dette problemet kan sjelden fjernes med støyfilter. Årsaken er enten problemer med jordingspunktet eller at linjeutgangene på radioen er defekt.
LØSNING:


• Bruk alltid kabler av høy kvalitet.
• Vær nøye med skjermen når du lodder dine egne signalkabler.
• Bruk alltid skjermet signalkabel før forsterkeren. Helst balanserte signalkabler.
• Skru aldri forsterkere/prosessorer i bilens karosseri. Sett dem fast i en treplate e.l.
• Prøv om støyen forsvinner om du tar ut radioen fra dashbordet. Hvis støyen forsvinner må du flytte på originalkablene i dashbordet.
• Koble forbi en og en enhet i systemet for å se om støyen blir borte. Hvis støyen forsvinner må enheten undersøkes nøye. Er den jordet i samme punkt som resten, eller kanskje defekt.
• Hvis signalkabelen har en remoteledning i senter bør denne jordes i radioens chassis og ligge isolert i bakkant. Den skal ikke kobles til noe annet.

BAKGRUNNSUS

Hvis du hører susing i høyttalerne ved lavt volum er dette fra forsterkeren. Hvis du kan hører susing i høyttaleren uansett volum er det mest sannsynlig fra radioen

LØSNING:
• Juster forsterkerens gain-kontroll så lavt som mulig.
• Bruk produkter av ankjent kvalitet. -En dårlig/billig forsterker har alltid bakgrunnsstøy.

DEMPING / FJERNING AV RESONANSSTØY

Hvis du ønsker å forbedre lyden i bilen din, enten med de høyttalerne du har eller om du kjøper deg nye – anbefaler vi at vi at du demper panelene rundt og bak selve høyttalerelementet. Dører er egentlig helt forferdelig som høyttalerkabinetter. Vi snakker om en tynn metallplate med mange hull. Og enda verre - dørene har en plast fuktsperre som blafrer i takt med musikken. Sammenlign med kvalitetshøyttalere for hjemmebruk – disse er laget av et solid, ikke-resonant materiale som rent tre eller spon/MDF plater

dynamat_ill= økt lydtrykk med Dynamat

 

Se alt innen støydemping her!


Når du spiller musikk – lager høyttalerne vibrasjoner som forplanter seg i panelet den er festet i – og lydbølgene lager vibrasjoner i panelene i høyttalerens kabinett (dører, bagasjerom osv.) Disse vibrasjonene påvirker også den akustiske produksjonen fra høyttaleren og du får ikke den lydkvaliteten ut av høyttaleren som den egentlig er i stand til å gi.
Refleksjoner, etterklang, støy og forvrengning må bort om du er ute etter den gode rene lyden.

dor-illFor å kompensere for det dårlige miljøet vi monterer høyttalerne i, bør du bruke dempemateriale rundt selve høyttaleren og også helst på dørpanelet bak høyttaleren. Dette vil fjerne mye av de uønskede vibrasjonene og støyen. Ikke bare får du en renere lyd, men du kan også hente mye på lydtrykk. Ikke uvanlig at du kan hente en 3dB forbedring – som faktisk er en fordobling av lyden. Det vil også bidra til mindre belastning på forsterkeren, som igjen gir mindre forvrengning og renere lyd.

I tillegg har du vei og dekkstøy – dette dempes også effektivt med rett dempemateriale. Resultatet er en stillere bilkupè. Dynamat Xtreme er det mest high-tech materialet og Dynamat er den ledende produsenten. Vi anbefaler derfor at du tar deg tid til å dempe bilen med de rette Dynamat produktene – og du vil oppleve en bedre lyd og stillere bil.

 

Lykke til..

Oppdatert
Gå til innholdet