Parallellkobling

PARALLELL EKSEMPEL A: 

2 stk basshøyttalere på 4 ohm hver som skal kobles til en forsterker Hvis du da parallellkobler disse på forsterkeren vil belastningen på forsterkeren bli 2 Ohm. Det er viktig å være klar over dette, da det er forskjell på hvor langt ned forsterkere kan lastes. De fleste forsterkere av brukbar kvalitet klarer 2 Ohm, og mange er også oppgitt lavere enn dette. Sjekk forsterkerens spesifikasjoner.

2xsub-parallell

 

parallell-4Når vi parallell kobler høyttalerne vil det si at vi kobler flere høyttalere sammen. Med pluss mot pluss og minus mot minus. Det er nå Ohms lov kommer til nytte. Hvis vi parallellkobler to elementer, vil resultatet bli at Ohm verdien halveres.

 

PARALLELL EKSEMPEL B:

Det samme gjelder om du har et høyttalerelement med dobbel spole. Du må da regne på hver enkelt spole. Om du parallellkobler den doble spolen på din 2x4 Ohm høyttaler, vil resultatet bli 2 Ohm.

 

 

 

 

1xsub-DVC-parallellparallell-2Når vi parallell kobler spolene, blir det det samme som hvi vi kobler flere høyttalere sammen med pluss mot pluss og minus mot minus. Det er nå Ohms lov kommer til nytte. Så igjen: Hvis vi parallellkobler 2 spoler eller elementer vil Ohm-verdien halveres.

Seriekobling

SERIE EKSEMPEL A:

2 stk basshøyttalere på 1 ohm hver som skal kobles til en forsterker som kan lastes ned til 2 Ohm. Hvis du da seriekobler disse på forsterkeren vil belastningen på forsterkeren bli 2 Ohm. Det er viktig å være klar over dette, da det er forskjell på hvor langt ned forsterkere kan lastes. De fleste forsterkere av brukbar kvalitet klarer 2 Ohm, og mange er også oppgitt lavere enn dette. Sjekk forsterkerens spesifikasjoner.

2xsub-serie

Vi skal nå koble to høyttalere - høytaler(1) og høyttaler(2) - i serie. Når du seriekobler elementene, kobler du fra pluss på forsterker til pluss på høyttaler(1) videre fra minus på (1) til pluss på (2), og videre der igjen fra minus på (2) til minus på forsterker som vist i illustrasjonen.

Når du seriekobler to høyttalere, vil Ohm verdien dobles.

SERIE EKSEMPEL B:

Det samme gjelder om du har et høyttalerelement med dobbel spole. Du må da regne på hver enkelt spole. Om du seriekobler den doble spolen på din 2x1 Ohm høyttaler, vil resultatet bli 2 Ohm.

 

 

 

1xsub-DVC-serie-2

 

serie-2Når vi seriekobler spolene, blir det det samme som hvis vi kobler flere høyttalere sammen i serie. Igjen regner vi dette ut fra Ohms lov: Hvis vi seriekobler 2 spoler eller elementer vil Ohm-verdien dobles.

 

Å kombinere parallell og serie

Vi kan også kombinere parallell- og seriekobling. Dette gir større fleksibilitet for å få ønsket Ohm verdi.

Her et eksempel hvor vi bruker to elementer som begge har dobbel spole:
 

2xsub-DVC-parallell-serie

 

 


parallell-serie-1

Et annet eksempel på det samme:

Vi kombinerer parallell og seriekobling på 4 stk subwoofere. Hvis alle disse subwooferene er 4O - Vil denne konfigurasjonen gi 4O last til forsterkeren:

4xsub-SVC-parallell-serie