Antenner

Har du dårlig DAB mottak i bilen, er den mest sannsynlige årsaken at antennen ikke er god nok. Hvis du vil forsikre deg om at du har best mulig radiomottak, eller opplever dårlige signaler med DAB-radioen i bilen, er det naturlige å se nærmere på antennen. Uansett teknologi - analog eller digital, for å få godt radiomottak - må du også ha en god antenne. Med en dårlig antenne vil selv en god radio gi dårlig mottak. Kjører du regelmessig i områder der radiosignalene ikke er sterke, kan det hende du behøver en bedre antenneløsning. De aller fleste DAB+-radioer og -adaptere har gode mottakere, men ytelsen på antennen som følger med kan variere.