Velg visning:
Du har valgt:
Phoenix Gold Z212PB basskasse 2x12" i kasse, 9000W Maks, 2 Ohm
26%
Phoenix Gold Z8150V2 Aktivsub, 8", bassremote
29%