parking-mode-cable

Garmin Parking Mode Cable

Aktiverer parkeringsmodus på Garmin Dash Cam, for å registrere bevegelser foran kjøretøyet når det er parkert og slått av.